Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
11.09.2018 20:30 Starost: 94 days


Dokumentacija za dobijanje dozvole-licence za takmičenja u 2018-19

Poštovani,


U prilogu se nalazi  dokument sa spiskom neophodne dokumentacije, koju je potrebno dostaviti VSS u navedenim rokovima, kako bi vašem klubu bila izdata Dozvola - Licenca za takmičenja VSS 2018/2019.

Molim vas da celokupnu originalnu dokumentaciju dostavite putem pošte ili lično u rokovima navedenim u priloženom dopisu.  

Zahvaljujem vam na razumevanju i saradnji.

Srdačan pozdrav,

Dejan Perišić


Komesar za takmičenja