Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
BIC
Vital
Acibadem Hospitals Group


Medogroup

Triglav osiguranje
Biomelem

BSC software

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta

Keel
Fudeks

RTS
28.12.2017 17:31 Starost: 25 days


Sednica Zdravstvene komisije VSS

Danas je održana sednica ZDRAVSTVENE KOMISIJE VSS, kojom je predsedavao predsednik  Medicinske komisije VSS dr Ivan Marjanović.

Na sednici je  raspravljano o izveštajima rada  sa reprezentacijama VSS u toku 2017 godine, planu i programu rada svih reprezentacija VSS u 2018 godini, psihološkim testiranjima igrača reprezentacija, o anti dopingu i tekućim pitanjima.