Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medogroup
Biomelem

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta
Studio Maruska

Kafeterija Love and Brands

Keel
Fudeks

RTS
06.12.2017 16:44 Starost: 345 days


Prva sednica Stručnog saveta VSS

U Beogradu je održana prva sednica novog Stručnog saveta VSS. Na osnovu predloga UO za predsednika je izabran Goran Rađenović, članovi su Miodrag Perišić i Slavko Gak dok je na mesto sekretara imenovan Goran Čanković.

Odredjeni su selektoru za mladje kategorije. Za generaciju 1999 zadužen je Vladimir Vujasinović, za 2001. Nenad Vasilevski, za 2003 Zoran Mijalkovski dok će za organizaciju kampova brinuti Miroslav Bešlin.

Predsednik Komisije za licenciranje trenera je Goran Rađenović, sekretar Goran Čanković a pored Zorana Mijalkovskog iz redova trenera biće određen još jedan član.