Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
DTD Ribarstvo
Hemofarm A.D.
Asseco SEE


Medigroup
Planet Win 365
Jumbo
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands

Jadran D.O.O. Beograd
16.12.2013 15:38 Starost: 6 yrs


Konkursna prijava za fajnal for Kupa Srbije

KLUBOVIMA UČESNICIMA

FAJNAL FORA KUPA SRBIJE 2013/2014

Ovim putem Vas obaveštavamo da je Takmičarska komisija Vaterpolo savez Srbije otvorila konkurs za organizaciju Fajnal Fora Kupa Srbije 2013/2014 (u daljem tekstu: 

Prijavu za organizaciju Fajnal Fora mogu podneti klubovi koji su to pravo 

ostvarili u skladu sa članom 3. Propozicija Kupa Srbije 2013/2014.

Vaterpolo savez Srbije će odrediti organizatora Fajnal Fora nakon punovažnih 

prijava zainteresovanih klubova učesnika.

Obaveze organizatora Fajnal Fora su sledeće:

- da obezbedi trening za sve klubove učesnike na dan utakmice na bazenu na kojem se igra 

- da obezbedi prostoriju za Tehnički sastanak predstavnika klubova učesnika Fajnal Fora sa rukovodstvom Fajnal Fora koje je delegirano od strane TK VSS,

- da obezbedi sve tehničke uslove, uključujući i rezervne satove i komplete kapica, pet ispravnih lopti istog tipa marke "MIKASA", komplete zapisnika i ostalih obrazaca, komplet propisa vezanih za takmičenja (Propozicije Kupa Srbije 2013/2014 za seniore, Pravila vaterpolo igre, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima VSS, Disciplinski 

- da obezbedi prisustvo svih neophodnih osoba za rad zapisničkog stola, pomoćnih sudija, lekara i službenog spikera, najmanje 1 (jedan) sat pred utakmicu, i da snosi troškove njihovog angažovanja,

- da prijavi utakmicu MUP Srbije u skladu sa zakonskim obavezama organizatora 

- da obezbedi prisustvo potrebnog broja redara licencirane agencije za obezbeđivanje sportski priredbi, od jedan sat pred početak utakmice, do jedan sat po završetku svih događanja na utakmici i da snosi troškove angažovanja redarske službe,

- da obezbedi faks i telefon za potrebe TK VSS,

VATERPOLO SAVEZ SRBIJE

11040 Beograd, Smetanina 2

tel/faks: 011/ 2668 657, 2668 634

e-mail: office@swpf.net

- da isplati putne troškove svim službenim osobama delegiranim od strane TK VSS kao i dnevnice u iznosu od 1.200 dinara za službene osobe koje stanuju dalje od 50 kilometara od mesta odigravanja Fajnal Fora,

- da obezbedi hotelski smeštaj na bazi punog pansiona za osobe delegirane od strane TK VSS ukoliko stanuju dalje od 50 kilometara od mesta odigravanja Fajnal Fora,

- da snima sve utakmice i dostavi snimak TK VSS, ukoliko ova to zatraži,

- da obezbedi sve tehničke uslove u seradnji sa Televizijom koja bude prenosila utakmice 

- da obezbedi mesto za miks zonu u kojoj će biti postavljen baner VSS sa sponzorima i naslovom takmičenja i da omogući slikanje pobedničke ekipe sa peharom ispred tog 

- da u dogovoru sa VSS postavi sponzore VSS na reklamne panoe u faru TV kamera.

- da besplatno ustupi 50 ulaznica (10 VIP i 40 za tribine) za svaku utakmicu na Fajnal Foru za potrebe VSS i da besplatno ustupi po 50 ulaznica (10 VIP i 40 za tribine) svakom klubu za njegove utakmice.

- da pomogne tehnički u protokolu za dodelu medalja i pehara na kraju Fajnal Fora.

Klub organizator ima sledeća prava:

- da postavi svoje sponzore na reklamne panoe koji su u faru TV kamera,

- da prihoduje od prodaje ulaznica koje ne ulaze u kontigent od 50 besplatnih ulaznica po utakmici za VSS, odnosno od po 50 besplatnih ulaznica za klubove koji igraju 

Obaveze Vaterpolo saveza Srbije su sledeće:

- da vrši najavu i promociju Fajnal Fora,

- da organizuje, u prostorijama VSS, konferenciju za medije kojoj će prisustvovati predstavnici svih klubova učesnika Fajnal Fora,

- da zaključi ugovor sa Televizijom za prenos utakmica Fajnal Fora,

- da isplati sudijske i delegatske takse svim službenim licima na Fajnal Foru 

određenim od starne TK VSS,

- da obezbedi pobednički reprezentativni pehar Kupa Srbije 2013/2014 i po 20 zlatnih i 

- da izradi reklamni baner VSS sa nazivom takmičenja koji će stajati u miks zoni i spred kojeg će se napraviti slika pobedničke ekipe sa peharom i medaljama,

- da organizuje i neposredno izvede ceremoniju dodele pehara i medalja uz tehničku 

 Obaveze ostalih učesnika:

- da snose troškove prevoza i smeštaja svoje ekipe u gradu gde se bude igrao Fajnal For. 

Prijave za organizaciju Fajnal Fora potrebno je dostaviti kancelariji Vaterpolo saveza Srbije putem elektronske pošte predsedniku TK VSS Milanu Marjanoviću na adresu elektronske pošte: milan.marjanovic@swpf.net kao i kopije prijave na adrese: office@swpf.net i perisicdejan@gmail.com najkasnije do petka 27.12.2013. godine do 12.00 časova.

U slučaju da se samo jedan klub prijavi za organizaciju Fajnal Fora, 

kancelarija VSS će obavestiti sve klubove učesnike Fajnal Fora Kupa Srbije 

2013/2014 o klubu organizatoru u petak, 27.12.2013. godine odmah po isteku roka za 

U slučaju da se dva ili više klubova prijavi na konkurs za organizaciju 

Fajnal Fora, prednost će pri dobijanju organizacije će imati onaj klub koji prema 

prijavi ispunjava više uslova iz konkursa.

U slučaju da se dva ili više klubova, sa istim ispunjenim uslovima 

konkursa, prijavi za organizaciju Fajnal Fora, organizator će biti određen 

javnim žrebom, koji će izvršiti TK VSS, 30.12.2013. (ponedeljak) u 12.00 časova u prostorijama Vaterpolo saveza Srbije.