Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
DTD Ribarstvo
Hemofarm A.D.
Asseco SEE


Medigroup
Planet Win 365
Jumbo
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands

Jadran D.O.O. Beograd
07.09.2018 20:46 Starost: 315 days


Dopis u vezi neophodne dokumentacije za registraciju i licenciranje igrača u sezoni 2018-19

Poštovani,

Dopisom VSS broj 407/2018 od 11.06.2018. godine obavešteni ste da je 03.09.2018. godine poslednji dan prelaznog roka za takmičarsku sezonu 2018/2019 u skladu sa članom 24. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS od 23.03.2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).


U skladu sa članom 15. Pravilnika, svi klubovi su dužni izvršiti registraciju novih igrača i izvršiti preregistraciju starih igrača u roku od 30 dana od završetka prelaznog roka, odnosno do 03.10.2018. godine,  kako ti igrači ne bi imali status slobodnih igrača.


Radi operativnijeg i efikasnijeg rada, ovim dopisom, vas obaveštavamo na koji način će se vršiti registracija i licenciranje igrača za takmičarsku sezonu 2018/2019.


Produženje Registracije:

- Spisak igrača za registraciju u sezoni 2018/2019 (koji sadrži i nove igrače koji se prvi put registruju za klub) po azbučnom redu

- Registracioni karton


Registracija novih igrača za klub:

- 2 fotografije

- 3 popunjene Pristupnice za klub (za maloletna lica obavezan je potpis roditelja ili staratelja na pristupnici)

- Uverenje o državljanstvu *

- Izvod iz matične knjige rođenih (za takmičare do 18 godina starosti)

- LEN serifikat ukoliko igrač dolazi iz federacije koja je član LEN odnosno potvrdu od federacije da je slobodan igrač ukoliko dolazi iz federacije koja nije član LEN

*Napomena: Ukoliko izvod iz matične knjige rođenih sadrži podatak da je igrač državljanin Republike Srbije, nije potrebno priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije


Privremeno ustupanje igrača na takmičarsku sezonu:

- Kao što je propisano članom 32. Pravilnika.


Ustupanje igrača na dvojnu registraciju (zaključno sa 17 godina starosti, 

2001. godište i mlađi):

- Kao što je propisano članom 33. Pravilnika.


Licenciranje igrača 

(obavlja takmičarska komisija)

- Spisak igrača za licenciranje

- 1 fotografija

- Ugovor za sve igrače od 15 godina i starije koji se licenciraju (za maloletna lica obavezan je potpis roditelja ili staratelja na Ugovoru)

- Kopija pasoša za igrače koji nisu državljani Republike Srbije

- Uslov za izdavanje licence je da je igrač registrovan za klub za koji se licencira u istoj takmičarskoj sezoni


U skladu sa članom 55. Pravilnika krajnji rok za podnošenje dokumentacije za licenciranje igrača je 10 dana pred početak takmičenja VSS za koja su potrebne licence. O tom roku ćete biti naknadno obavešteni odmah po donošenju odluke o kalendaru i sistemu takmičenja VSS za sezonu 2018/2019 od strane nadležnog organa VSS.


Molimo vas da kontaktirate putem telefona broj: 064/832-00-02 gospođu Dianu Bošnjak Banduka kako bi se dogovorili o terminu predaje dokumentacije za registraciju igrača.


U nadi da smo vas blagovremeno informisali i u očekivanju vaših poziva, srdačno vas pozdravljamo.


Diana Bošnjak Banduka  s.r. Dejan Perišić  s.r.

Predsednik RK VSS Komesar za takmičenja VSS