Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
06.09.2018 07:59 Starost: 99 days


Dopis o dokumentima za registraciju igrača u sezoni 2018 19

Поштовани,

Дописом ВСС број 407/2018 од 11.06.2018. године обавештени сте да је 03.09.2018. године последњи дан прелазног рока за такмичарску сезону 2018/2019 у складу са чланом 24. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа играча ВСС од 23.03.2017. године              (у даљем тексту: Правилник).

 У складу са чланом 15. Правилника, сви клубови су дужни извршити регистрацију нових играча и извршити пререгистрацију старих играча у року од 30 дана од завршетка прелазног рока, односно до 03.10.2018. године,  како ти играчи не би имали статус слободних играча.

 

Ради оперативнијег и ефикаснијег рада, овим дописом, вас обавештавамо на који начин ће се вршити регистрација и лиценцирање играча за такмичарску сезону 2018/2019.

 

Продужење Регистрације:

-          Списак играча за регистрацију у сезони 2018/2019 (који садржи и нове играче који се први пут региструју за клуб) по азбучном реду

-          Регистрациони картон

 Регистрација нових играча за клуб:

-          2 фотографије

-          3 попуњене Приступнице за клуб (за малолетна лица обавезан је потпис родитеља или старатеља на приступници)

-          Уверење о држављанству *

-          Извод из матичне књиге рођених (за такмичаре до 18 година старости)

-          ЛЕН серификат уколико играч долази из федерације која је члан ЛЕН односно потврду од федерације да је слободан играч уколико долази из федерације која није члан ЛЕН

*Напомена: Уколико извод из матичне књиге рођених садржи податак да је играч држављанин Републике Србије, није потребно приложити уверење о држављанству Републике Србије

 Привремено уступање играча на такмичарску сезону:

-          Као што је прописано чланом 32. Правилника.

 Уступање играча на двојну регистрацију (закључно са 17 година старости,

2001. годиште и млађи):

-          Као што је прописано чланом 33. Правилника.

 

Лиценцирање играча

(обавља такмичарска комисија)

- Списак играча за лиценцирање

- 1 фотографија

- Уговор за све играче од 15 година и старије који се лиценцирају (за малолетна лица обавезан је потпис родитеља или старатеља на Уговору)

- Копија пасоша за играче који нису држављани Републике Србије

- Услов за издавање лиценце је да је играч регистрован за клуб за који се лиценцира у истој такмичарској сезони

 У складу са чланом 55. Правилника крајњи рок за подношење документације за лиценцирање играча је 10 дана пред почетак такмичења ВСС за која су потребне лиценце. О том року ћете бити накнадно обавештени одмах по доношењу одлуке о календару и систему такмичења ВСС за сезону 2018/2019 од стране надлежног органа ВСС.

 Молимо вас да контактирате путем телефона број: 064/832-00-02 госпођу Диану Бошњак Бандука како би се договорили о термину предаје документације за регистрацију играча.

 У нади да смо вас благовремено информисали и у очекивању ваших позива, срдачно вас поздрављамо.

 Диана Бошњак Бандука  с.р.                                  Дејан Перишић  с.р.

              Председник РК ВСС                                                   Комесар